CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Bình Chánh


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền đường INFO 1 April 10, 2018
Cho thuê mặt tiền 6m đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Qúy Tây, Huyện Bình Chánh 1 February 27, 2019
Cho thuê Mặt bằng số C3/6 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh DT: 12x50 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 August 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số c5/18 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh DT: 9.3x35 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 July 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 106-108-110 Đường Số 9 Huyện Bình Chánh DT: 20x18 0 lầu Giá: 3000 $ 1 July 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 1842 Vĩnh Lộc Huyện Bình Chánh DT: 20x37 0 lầu Giá: 70000000 triệu 1 June 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số C7/27 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh DT: 16x14 0 lầu Giá: 60000000 triệu 1 April 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số c7/2 c7/3 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh DT: 12x35 0 lầu Giá: 75000000 triệu 1 April 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 06 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh DT: 5.7x32 0 lầu Giá: 45000000 triệu 1 April 2, 2018
Cho thuê Mặt bằng số A1/6 Quốc Lộ 50 Huyện Bình Chánh DT: 5x25 2 lầu Giá: 40000000 triệu 1 March 30, 2018
Cho thuê Mặt bằng số A3/9 Quốc Lộ 50 Huyện Bình Chánh DT: 16.1x23 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 October 25, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 28 Đường Số 7 Huyện Bình Chánh DT: 6x20 4 lầu Giá: 60000000 triệu 1 September 20, 2017
Cho thuê Mặt bằng số D1/7 Nguyễn Thị Tú Huyện Bình Chánh DT: 8x36 0 lầu Giá: 45000000 triệu 1 August 28, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 2 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 20x25 0 lầu Giá: 50000000 triệu 1 June 28, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 52-54 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 12x20 0 lầu Giá: 160000000 triệu 1 June 27, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 207-209 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 12x20 0 lầu Giá: 5000 $ 1 June 27, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 183-185 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 10x20 0 lầu Giá: 80000000 triệu 1 June 27, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 35-37 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 6x18 0 lầu Giá: 35000000 triệu 1 June 26, 2017
Bán Nhà mặt tiền số 15 Đường 6a Huyện Bình Chánh DT: 5x20 0 lầu Giá: 2200000000 triệu 1 June 26, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 22 Quốc Lộ 1a Huyện Bình Chánh DT: 8x40 0 lầu Giá: 2000 $ 1 June 26, 2017
Cho thuê Mặt bằng số A11/8 Quốc Lộ 50 Huyện Bình Chánh DT: 16.5x45 0 lầu Giá: 5000 $ 1 June 23, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 10 Đường Số 11 Huyện Bình Chánh DT: 5x22 0 lầu Giá: 22000000 triệu 1 June 22, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 8 Đường Số 22 Huyện Bình Chánh DT: 5x20 0 lầu Giá: 18000000 triệu 1 June 22, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 54 Đường Số 5 Huyện Bình Chánh DT: 5x15 0 lầu Giá: 16000000 triệu 1 June 21, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 32-34 Đường Số 4 Huyện Bình Chánh DT: 13.5x18 3 lầu Giá: 75000000 triệu 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 297 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 25x25 4 lầu Giá: 200000000 triệu 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 309 Đường Số 9a Huyện Bình Chánh DT: 12x17 0 lầu Giá: 60 triệu 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 2094 Vĩnh Lộc Huyện Bình Chánh DT: 9x50 2 lầu Giá: 50000000 triệu 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 1A5/2 Tỉnh Lộ 10 Huyện Bình Chánh DT: 10x50 0 lầu Giá: 35000000 triệu 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 70 Đường Số 8 Huyện Bình Chánh DT: 5x20 2 lầu Giá: 2000 $ 1 June 10, 2017