CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Bình Tân


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận Bình Tân 1 April 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 430-432 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 8x12 lầu Giá: 35 triệu 2 June 14, 2019
CHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 7 - KHU TÊN LỬA - QUẬN BÌNH TÂN 2 June 6, 2019
Cho thuê nhà 8A-8B Tên Lửa, Bình Tân DT: 8x20 2 lầu giá 70 triệu 1 April 1, 2019
Cho thuê đất mặt tiền 85m x sâu 27m Đường Võ Trần Chí, Tân Tạo A, Bình Tân, HCM 2 February 12, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 272 274 Kinh Dương Vương Quận Bình Tân DT: 30x25 2 lầu Giá: 250 triệu 1 January 9, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 270-272-274 kinh dương vương Quận Bình Tân DT: 30x25 2 lầu Giá: 250000000 triệu 1 December 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 36 Số 7 Quận Bình Tân DT: 22x100 1 lầu Giá: 240000000 triệu 1 December 27, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 63 Nguyễn Thị Tú Quận Bình Tân DT: 7x26 0 lầu Giá: 35000000 triệu 1 December 24, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 115 Đường 1b Quận Bình Tân DT: 8x15 2 lầu Giá: 20000000 triệu 1 December 22, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 93A Kinh Dương Vương Quận Bình Tân DT: 20x30 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 December 18, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 928 Tân Kỳ Tân Qúy Quận Bình Tân DT: 9.5x70 0 lầu Giá: 70000000 triệu 1 December 8, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 289A Nguyễn Thị Tú Quận Bình Tân DT: 20x50 0 lầu Giá: 60000000 triệu 1 December 3, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 439 Nguyễn Thị Tú Quận Bình Tân DT: 5.8x60 8 lầu Giá: 200 triệu 1 December 3, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 810 Tân Kỳ Tân Qúy Quận Bình Tân DT: 8x38 0 lầu Giá: 31900000 triệu 1 December 3, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 29-31 Tên Lửa Quận Bình Tân DT: 10x20 2 lầu Giá: 200000000 triệu 1 December 1, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 108-110 Tên Lửa Quận Bình Tân DT: 8x21.5 3 lầu Giá: 80 triệu 1 November 29, 2018
Bán Nhà mặt tiền số 60-61-62 Đường Số 4 Quận Bình Tân DT: 12x20 6 lầu Giá: 79000 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 599 Tỉnh Lộ 10 Quận Bình Tân DT: 10x36 lầu Giá: 110 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 574 Lê Văn Quới Quận Bình Tân DT: 4x20 6 lầu Giá: 90000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 29-31 Tên Lửa Quận Bình Tân DT: 10x20 2 lầu Giá: 200 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 599 Hương Lộ 2 Quận Bình Tân DT: 25x40 0 lầu Giá: 200000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 72 Trương Phước Phan Quận Bình Tân DT: 1x1 0 lầu Giá: 25000000 triệu 1 November 26, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 599 Hương Lộ 2 Quận Bình Tân DT: 10x30 lầu Giá: 100 triệu 1 November 22, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 1157 Tỉnh Lộ 10 Quận Bình Tân DT: 9x12 1 lầu Giá: 30000000 triệu 1 November 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 184 Bình Trị Đông Quận Bình Tân DT: 12x30 0 lầu Giá: 270000000 triệu 1 November 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 348 Tỉnh Lộ 10 Quận Bình Tân DT: 9.3x20 lầu Giá: 45 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 232 Gò Xoài Quận Bình Tân DT: 8x22 0 lầu Giá: 60 triệu 1 November 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 95B Mã Lò Quận Bình Tân DT: 12x100 0 lầu Giá: 70000000 triệu 1 November 13, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 348 Tỉnh Lộ 10 Quận Bình Tân DT: 9.3x20 0 lầu Giá: 45000000 triệu 1 November 13, 2018