CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Bình Thạnh


Cho thuê nhà mặt tiền Quận Thủ Đức (1)
Cho thuê Mặt bằng số 81 Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh DT: 7x22 0 lầu Giá: 6000 triệu (2)
Cho thuê nhà 416 Bình Quới Bình Thạnh (1)
Cho thuê Mặt bằng số 28 Lê Quang Định Quận Bình Thạnh DT: 9x18 lầu Giá: 4500 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 72 Ngô Tất Tố Quận Bình Thạnh DT: 6.6x19 3 lầu Giá: 4500 $ (1)
Bán Nhà mặt tiền số 115 Đường D2 Quận Bình Thạnh DT: 4.2x20 4 lầu Giá: 25000000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 127E Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh DT: 4x18 4 lầu Giá: 75000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 27E Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh DT: 4.5x18 lầu Giá: 70 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 33-35-37 Phan Đăng Lưu Quận Bình Thạnh DT: 10x7 3 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 31 (đối diện 31 đăng trước) Vạn Kiếp Quận Bình Thạnh DT: 7.5x14 2 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 477 Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh DT: 4x14 1 lầu Giá: 70 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 255 Bùi Hữu Nghĩa Quận Bình Thạnh DT: 4x18 1 lầu Giá: 35000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 135 Nguyễn Thượng Hiền Quận Bình Thạnh DT: 6x9 2 lầu Giá: 25000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 42 Huỳnh Đình Hai Quận Bình Thạnh DT: 4x15 3 lầu Giá: 35000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 135 Bình Quới Quận Bình Thạnh DT: 12x26 0 lầu Giá: 150000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 367/2 Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh DT: 4x17 2 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Bán Nhà mặt tiền số 227 Bạch Đằng Quận Bình Thạnh DT: 5.5x18 6 lầu Giá: 33000000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 119 Đường D2 Quận Bình Thạnh DT: 4x20 3 lầu Giá: 75 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 57 Lê Quang Định Quận Bình Thạnh DT: 4x14 1 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 82/1F Đinh Bộ Lĩnh Quận Bình Thạnh DT: 16x18 3 lầu Giá: 45000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 132-134 Vũ Tùng Quận Bình Thạnh DT: 5.6x15 1 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 47A1 Nguyễn Thượng Hiền Quận Bình Thạnh DT: 3.8x14 0 lầu Giá: 15000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 24 Phan Bội Châu Quận Bình Thạnh DT: 4x22 2 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 152 D2 Quận Bình Thạnh DT: 4.2x20 3 lầu Giá: 70000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 71/2 D1 Quận Bình Thạnh DT: 6x15 0 lầu Giá: 30000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 119 Đường D2 Quận Bình Thạnh DT: 4x20 3 lầu Giá: 75000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 99 Đinh Bộ Lĩnh Quận Bình Thạnh DT: 4x20 4 lầu Giá: 43000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 366/2 Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh DT: 23x25 7 lầu Giá: 400000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 97 D1 Quận Bình Thạnh DT: 4x15 0 lầu Giá: 18000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số K15 D2 Quận Bình Thạnh DT: 4x10 0 lầu Giá: 30000000 triệu (1)