CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Gò Vấp


Cho thuê nhà mặt tiền Quận Gò Vấp (1)
Cho thuê Mặt bằng số 827 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 12x27 0 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 160 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp DT: 12x23 0 lầu Giá: 55000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 204 Lê Văn Thọ Quận Gò Vấp DT: 9x20 2 lầu Giá: 70 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 2A Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 8x23 lầu Giá: 95 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 572 574 576 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp DT: 12x30 3 lầu Giá: 150 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 1002 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 10x15 1 lầu Giá: 110 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 1002 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 10x15 1 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 54 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 4x14 2 lầu Giá: 40 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 293 Thống Nhất Quận Gò Vấp DT: 6x16 lầu Giá: 38 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 54 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 4x14 2 lầu Giá: 40000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 140 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp DT: 4x20 2 lầu Giá: 40 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 120A1 Phan Huy Ích Quận Gò Vấp DT: 5x24 1 lầu Giá: 28000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 415 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 7.5x17 lầu Giá: 50 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 373 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp DT: 9.4x21 1 lầu Giá: 100 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 373 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp DT: 9.4x21 1 lầu Giá: 100000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 425 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 7.5x17 0 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 740 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 4x26 2 lầu Giá: 35000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 1207 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 3.5x40 0 lầu Giá: 25000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 37 Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp DT: 6x32 1 lầu Giá: 65000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 1230 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 7x40 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 208 Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp DT: 8x25 5 lầu Giá: 80000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 127 Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp DT: 8.3x15.1 5 lầu Giá: 140000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 366 A6 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 6x20 3 lầu Giá: 130000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 74 Lê Văn Thọ Quận Gò Vấp DT: 6x24 4 lầu Giá: 120000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 208 Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp DT: 5.4x17 4 lầu Giá: 85 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 18A Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 34x40 0 lầu Giá: 530000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 628/3 Phan Văn Trị Quận Gò Vấp DT: 4x10 1 lầu Giá: 25000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 6 Dương Quãng Hàm Quận Gò Vấp DT: 6x15 lầu Giá: 35 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 265 Quang Trung Quận Gò Vấp DT: 4.2x24 2 lầu Giá: 40 triệu (1)