CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Phú Nhuận


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận Phú Nhuận 1 April 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 206B Lê Văn Sỹ Quận Phú Nhuận DT: 4.7x22 0 lầu Giá: 4500 $ 1 June 29, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 105 Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận DT: 8x11 3 lầu Giá: 60000000 triệu 1 January 24, 2018
Cho thuê nhà 223B Trần Huy Liệu, P12, quận Phú Nhuận DT: 11x5m Kết cấu: 1 trệt 2 lầu Giá: 55 triệu 3 January 21, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 75 Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận DT: 24x17 lầu Giá: 15000 $ 1 April 2, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 72C Lê Văn Sỹ Quận Phú Nhuận DT: 4x26 3 lầu Giá: 80 triệu 1 January 9, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 159 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 4.2x24 3 lầu Giá: 90 triệu 1 January 9, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 223 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận DT: 8.5x5.3 3 lầu Giá: 4000 $ 1 January 7, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 223 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận DT: 8.5x5.3 3 lầu Giá: 4000 $ 1 January 5, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 128 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận DT: 4x18 4 lầu Giá: 5500 $ 1 January 3, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 81 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận DT: 7x16 4 lầu Giá: 60000000 triệu 1 January 2, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 305-307 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận DT: 8x18 3 lầu Giá: 110000000 triệu 1 January 2, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 154 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 4x20 3 lầu Giá: 60 triệu 1 December 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 115 Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận DT: 3x10 2 lầu Giá: 35000000 triệu 1 December 27, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 164 Phan Đình Phùng Quận Phú Nhuận DT: 4x16 4 lầu Giá: 80000000 triệu 1 December 24, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 196 Phan Đình Phùng Quận Phú Nhuận DT: 3x11 0 lầu Giá: 23000000 triệu 1 December 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 141 Đặng Văn Ngữ Quận Phú Nhuận DT: 3x14 3 lầu Giá: 28000000 triệu 1 December 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 328B Nguyễn Thượng Hiền Quận Phú Nhuận DT: 8x17 0 lầu Giá: 50000000 triệu 1 December 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 122/18 Phổ Quang Quận Phú Nhuận DT: 9x13 2 lầu Giá: 65000000 triệu 1 December 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 118 Cù Lao Quận Phú Nhuận DT: 8x14 2 lầu Giá: 55000000 triệu 1 December 18, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 39 Trần Huy Liệu Quận Phú Nhuận DT: 4x12 4 lầu Giá: 3000 $ 1 December 18, 2018
Cho thuê số 191 Phan Xích Long Phú Nhuận DT: 8x16m 3 lầu Giá: 9000USD bao thuế 1 December 18, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 200 Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 3x9 1 lầu Giá: 45000000 triệu 1 December 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 49I-49H Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 9x24 3 lầu Giá: 230 triệu 1 December 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 49I-49H Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 9x24 3 lầu Giá: 10000 $ 1 December 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 14E Đặng Văn Ngữ Quận Phú Nhuận DT: 4x20 2 lầu Giá: 40000000 triệu 1 December 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 127-129 Đào Duy Anh Quận Phú Nhuận DT: 7.8x26 8 lầu Giá: 280 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 261 Nguyễn Trọng Tuyển Quận Phú Nhuận DT: 7.1x20 4 lầu Giá: 110 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 49B Phan Đăng Lưu Quận Phú Nhuận DT: 4.5x22 4 lầu Giá: 2500 $ 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 137 Hoàng Văn Thụ Quận Phú Nhuận DT: 8x20 7 lầu Giá: 400000000 triệu 1 December 14, 2018