CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 2


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận 2 1 April 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 9 Xuân Thủy Quận 2 DT: 7x18 lầu Giá: 70 triệu 1 January 7, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 65 Quốc Hương Quận 2 DT: 9x22 lầu Giá: 5500 $ 1 January 7, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 65 Quốc Hương Quận 2 DT: 9x22 0 lầu Giá: 5500 $ 1 January 5, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 879 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 8.5x20 0 lầu Giá: 35000000 triệu 1 January 3, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 116 Xuân Thủy Quận 2 DT: 4x30 3 lầu Giá: 90000000 triệu 1 December 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 125 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 6.5x10 lầu Giá: 30 triệu 1 December 27, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 874 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 4x20 2 lầu Giá: 28000000 triệu 1 December 25, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 79B Song Hành Quận 2 DT: 22x15 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 December 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số Dự án Lake View City3 Đường 25 Quận 2 DT: 5x20 3 lầu Giá: 35000000 triệu 1 December 18, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 382 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 4x30 lầu Giá: 60 triệu 1 December 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 109 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 8x25 2 lầu Giá: 150000000 triệu 1 December 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số SH908 Đường 1 Quận 2 DT: 7x18 3 lầu Giá: 5500 $ 1 December 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 28B Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 DT: 7x50 1 lầu Giá: 4500 $ 1 December 13, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 25( số cũ 28B) Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 DT: 7x50 1 lầu Giá: 4500 $ 1 December 13, 2018
Cho thuê nhà mặt tiền 280 đường Lương Định Của Quận 2 DT: 9x21 Giá: 1700$ 1 December 6, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 562 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 14x25 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 December 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 420E Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 8x20 0 lầu Giá: 40000000 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 135 Trần Não Quận 2 DT: 5.1x25 2 lầu Giá: 80000000 triệu 1 November 27, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 7A Xuân Thủy Quận 2 DT: 6x20 1 lầu Giá: 1000 $ 1 June 10, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 445 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 8x35 2 lầu Giá: 70000000 triệu 1 November 23, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 587 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 6x26 1 lầu Giá: 40000000 triệu 1 November 23, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 413 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 6x22 3 lầu Giá: 80000000 triệu 1 November 23, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 455 Nguyễn Thị Định Quận 2 DT: 8x35 1 lầu Giá: 75 triệu 1 November 21, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 60 Trần Não Quận 2 DT: 12x38 0 lầu Giá: 145000000 triệu 1 November 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 242 Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 7x22 lầu Giá: 65000000 triệu 1 November 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 6 Nguyễn Bá Huân Quận 2 DT: 5x20 4 lầu Giá: 60000000 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 814a Nguyễn Duy Trinh Quận 2 DT: 17x33 lầu Giá: 130 triệu 1 November 13, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 168 Trần Não Quận 2 DT: 5x40 lầu Giá: 50 triệu 1 November 12, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 135 Trần Não Quận 2 DT: 5.1x25 2 lầu Giá: 100 triệu 1 November 9, 2018