CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 4


Cho thuê nhà mặt tiền Quận 4 (1)
Cho thuê Mặt bằng số 187 Khánh Hội Quận 4 DT: 6x15 3 lầu Giá: 100000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 331 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 30x60 0 lầu Giá: 17000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 216 Khánh Hội Quận 4 DT: 4x18 1 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 65 Tôn Đản Quận 4 DT: 3x15 0 lầu Giá: 20000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 174-176 Tôn Đản Quận 4 DT: 6x32 1 lầu Giá: 120000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 255 Khánh Hội Quận 4 DT: 6x16 lầu Giá: 65 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 242 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 4x24 6 lầu Giá: 5000 $ (1)
Cho thuê nhà góc 2MT số 2-4-6 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4 (1)
Cho thuê Mặt bằng số 132 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 10x10 0 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 70-72-74 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 12x29 3 lầu Giá: 110000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 2-4-6 Đoàn Nhữ Hài Quận 4 DT: 20x15 3 lầu Giá: 400000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 456K-456I Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 3 lầu Giá: 47000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 456D Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 5x7 3 lầu Giá: 12000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 322/1 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 6.5x9 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 233 Khánh Hội Quận 4 DT: 7.5x15 6 lầu Giá: 230000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 53 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 3.8x18 4 lầu Giá: 36 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 322/1 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 6.5x9 1 lầu Giá: 40 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 285-1 Hoàng Diệu Quận 4 DT: 4.2x18 3 lầu Giá: 70 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 456I-456K Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 3 lầu Giá: 47 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 182-184 Tôn Đản Quận 4 DT: 7x10 3 lầu Giá: 55 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 92-94-96 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 13x18 1 lầu Giá: 300000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 53 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 3.8x18 4 lầu Giá: 36000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 456I-456K Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 2 lầu Giá: 47000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 438 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 4x20 4 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 182-184 Tôn Đản Quận 4 DT: 7x10 3 lầu Giá: 55000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 251 Tôn Thất Thuyết Quận 4 DT: 4.3x26 4 lầu Giá: 70 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 251 Tôn Thất Thuyết Quận 4 DT: 4.3x25 4 lầu Giá: 70000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 140 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 4x29 1 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 233 Khánh Hội Quận 4 DT: 8x16 6 lầu Giá: 230 triệu (1)