CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 4


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận 4 1 April 10, 2018
Cho thuê nhà mặt Phố 167 m2 292 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 1 April 24, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 59-61 Nguyễn Trường Tộ Quận 4 DT: 8x20 5 lầu Giá: 12000 $ 2 April 18, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 187 Khánh Hội Quận 4 DT: 6x15 3 lầu Giá: 100 triệu 1 October 23, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 331 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 30x60 0 lầu Giá: 17000 $ 1 January 7, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 216 Khánh Hội Quận 4 DT: 4x18 1 lầu Giá: 50000000 triệu 1 January 3, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 65 Tôn Đản Quận 4 DT: 3x15 0 lầu Giá: 20000000 triệu 1 January 2, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 174-176 Tôn Đản Quận 4 DT: 6x32 1 lầu Giá: 120000000 triệu 1 December 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 255 Khánh Hội Quận 4 DT: 6x16 lầu Giá: 65 triệu 1 December 24, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 242 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 4x24 6 lầu Giá: 5000 $ 1 December 22, 2018
Cho thuê nhà góc 2MT số 2-4-6 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4 1 December 18, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 132 Bến Vân Đồn Quận 4 DT: 10x10 0 lầu Giá: 110000000 triệu 1 December 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 70-72-74 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 12x29 3 lầu Giá: 110000000 triệu 1 December 7, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 2-4-6 Đoàn Nhữ Hài Quận 4 DT: 20x15 3 lầu Giá: 400000000 triệu 1 December 7, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 456K-456I Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 3 lầu Giá: 47000000 triệu 1 December 7, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 456D Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 5x7 3 lầu Giá: 12000000 triệu 1 December 6, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 322/1 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 6.5x9 0 lầu Giá: 40000000 triệu 1 December 6, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 233 Khánh Hội Quận 4 DT: 7.5x15 6 lầu Giá: 230000000 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 53 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 3.8x18 4 lầu Giá: 36 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 322/1 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 6.5x9 1 lầu Giá: 40 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 285-1 Hoàng Diệu Quận 4 DT: 4.2x18 3 lầu Giá: 70 triệu 1 November 30, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 456I-456K Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 3 lầu Giá: 47 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 182-184 Tôn Đản Quận 4 DT: 7x10 3 lầu Giá: 55 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 92-94-96 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 13x18 1 lầu Giá: 300000000 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 53 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 3.8x18 4 lầu Giá: 36000000 triệu 1 November 16, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 456I-456K Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 10x8 2 lầu Giá: 47000000 triệu 1 November 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 438 Nguyễn Tất Thành Quận 4 DT: 4x20 4 lầu Giá: 50000000 triệu 1 November 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 182-184 Tôn Đản Quận 4 DT: 7x10 3 lầu Giá: 55000000 triệu 1 November 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 251 Tôn Thất Thuyết Quận 4 DT: 4.3x26 4 lầu Giá: 70 triệu 1 November 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 251 Tôn Thất Thuyết Quận 4 DT: 4.3x25 4 lầu Giá: 70000000 triệu 1 November 14, 2018