CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 6


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6 1 April 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 67 69 71 Bình Phú Quận 6 DT: 14x15 1 lầu Giá: 80 triệu 1 December 26, 2018
Cho thuê mặt bằng ngã tư số 561 Nguyên Văn Luông Quận 6 Giá: 65 triệu 1 February 21, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 546 An Dương Vương Quận 6 DT: 7x30 2 lầu Giá: 60 triệu 1 July 20, 2018
Cho thuê góc 3 MT 2S Lê Quang Sung và Phạm Đình Hổ Quận 6 DT 8x13 trệt lững 4 lầu Giá: 155triệu 1 February 21, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 335B Hậu Giang Quận 6 DT: 5x18 0 lầu Giá: 35000000 triệu 1 January 7, 2019
Cho thuê Mặt bằng số 229 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x20 1 lầu Giá: 70000000 triệu 1 December 22, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 26 Bình Phú Quận 6 DT: 12x15 0 lầu Giá: 80000000 triệu 1 December 22, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 2S Lê Quang Sung Quận 6 DT: 8x13 4 lầu Giá: 155000000 triệu 1 December 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 45 Bà Hom Quận 6 DT: 3.5x13 1 lầu Giá: 12000000 triệu 1 December 15, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 8 Lê Quang Sung Quận 6 DT: 4.2x12 0 lầu Giá: 18000000 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 27 Lê Quang Sung Quận 6 DT: 4.5x15 1 lầu Giá: 40000000 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 221 Phạm Phú Thứ Quận 6 DT: 8x13 1 lầu Giá: 50 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 373a Đặng Nguyên Cẩn Quận 6 DT: 18x11 1 lầu Giá: 60000000 triệu 1 December 12, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 73-75 Kinh Dương Vương Quận 6 DT: 30x33 0 lầu Giá: 335500000 triệu 1 December 12, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 4-4A Lê Quang Sung Quận 6 DT: 9x12 1 lầu Giá: 110000000 triệu 1 December 11, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 913 Hậu Giang Quận 6 DT: 4.5x32 3 lầu Giá: 65 triệu 1 December 6, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 221 Phạm Phú Thứ Quận 6 DT: 8x13 1 lầu Giá: 50000000 triệu 1 December 6, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 187 Bình Tiên Quận 6 DT: 4x17 1 lầu Giá: 50 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 686 Hậu Giang Quận 6 DT: 4x30 2 lầu Giá: 50000000 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 55 Hậu Giang Quận 6 DT: 4.2x17 4 lầu Giá: 100000000 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 108 Bà Hom Quận 6 DT: 4x17 1 lầu Giá: 40 triệu 1 December 5, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 913 Hậu Giang Quận 6 DT: 4.5x32 3 lầu Giá: 65000000 triệu 1 December 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 73 Kinh Dương Vương Quận 6 DT: 17x33 0 lầu Giá: 186000000 triệu 1 December 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 73 Kinh Dương Vương Quận 6 DT: 29x32 lầu Giá: 14000 $ 1 December 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 86-88 Phạm Đình Hổ Quận 6 DT: 9x20 1 lầu Giá: 100 triệu 1 December 1, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 86-88 Phạm Đình Hổ Quận 6 DT: 9x20 1 lầu Giá: 100 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số A11 Bà Hom Quận 6 DT: 4.2x21 5 lầu Giá: 80 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 107 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x9 1 lầu Giá: 55000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 1-3 Bình Phú Quận 6 DT: 20x8 2 lầu Giá: 90 triệu 1 November 28, 2018