CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7 (1)
Cho thuê nhà căn góc (1)
Cho thuê Mặt bằng số 491 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 20x17 2 lầu Giá: 200 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 141 Nguyễn Đức Cảnh Quận 7 DT: 10x20 0 lầu Giá: 2 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 134 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x20 lầu Giá: 42 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 507 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x22 0 lầu Giá: 6000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 102 Đường 77 Quận 7 DT: 16x30 4 lầu Giá: 12500 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 69 Lý Phục Man Quận 7 DT: 6x25 1 lầu Giá: 30000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số S43-1 Đường 6 Quận 7 DT: 10x16 1 lầu Giá: 6000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 39 Phạm Hữu Lầu Quận 7 DT: 7.5x25 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 41-43 Đường D Quận 7 DT: 10x22 4 lầu Giá: 6000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 117-119 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 15x28 0 lầu Giá: 190000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 332 Nguyễn Văn Linh Quận 7 DT: 10x30 4 lầu Giá: 22000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 76 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 6x30 3 lầu Giá: 150 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 59 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 9x20 2 lầu Giá: 80 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 46-48 Trần Trọng Cung Quận 7 DT: 22x25 0 lầu Giá: 230000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 46-48 Trần Trọng Cung Quận 7 DT: 22x25 lầu Giá: 100000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 134 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x20 0 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 24 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 14.5x75 0 lầu Giá: 12000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 76 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 6x30 3 lầu Giá: 150000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 59 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 9x20 2 lầu Giá: 80000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 9-11B 9-11C Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 12x27 3 lầu Giá: 7000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 332 Nguyễn Văn Linh Quận 7 DT: 10x30 4 lầu Giá: 22000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 206 Nguyễn Văn Linh Quận 7 DT: 8x30 1 lầu Giá: 90000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 102-104 Trần Trọng Cung Quận 7 DT: 12x10 lầu Giá: 45 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 216 Nguyễn Văn Linh Quận 7 DT: 22x24 0 lầu Giá: 240000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 369-371-373 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 12x28 0 lầu Giá: 180000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 284A Lê Văn Lương Quận 7 DT: 4x11 2 lầu Giá: 60000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 490 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x25 0 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 547 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x42.5 lầu Giá: 130 triệu (1)