CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 8


Cho thuê mặt bằng chính chủ ở Quận 8 TPHCM (1)
Cho thuê nhà căn góc Cao Lỗ - Ta Quang Bửu P,4, Quận 8 (1)
Cho thuê nhà góc 2 mặt tiền 121 An Dương Vương phường 16 Quận 8 DT: 8x34 (1)
Cho thuê nhà 324 Phạm thế Hiển Q8 ngay cầu Chữ Y. DT: 5x20m 45triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 214-216 An Dương Vương Quận 8 DT: 12x25 lầu Giá: 45 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 112-114 Tạ Quang Bửu Quận 8 DT: 12x13 3 lầu Giá: 120000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 66 Đường 1107 Quận 8 DT: 5x20 3 lầu Giá: 45000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 000 Phạm Hùng Quận 8 DT: 20x300 0 lầu Giá: 100000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 206-208 Phạm Hùng Quận 8 DT: 12x12 1 lầu Giá: 70000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 708 Hưng Phú Quận 8 DT: 4x10 4 lầu Giá: 1000 $ (1)
Cho thuê Mặt bằng số 139 Âu Dương Lân Quận 8 DT: 7x12 2 lầu Giá: 70000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 262 Dương Bá Trạc Quận 8 DT: 4.5x4 0 lầu Giá: 18000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 274 Âu Dương Lân Quận 8 DT: 7x12 lầu Giá: 60 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 827 Ba Đình Quận 8 DT: 8x30 lầu Giá: 40 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 110 Tạ Quang Bửu Quận 8 DT: 5x8 2 lầu Giá: 27000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 7/1A Phạm Hùng Quận 8 DT: 4x18 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 368 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x12 0 lầu Giá: 100000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 223 Dương Bá Trạc Quận 8 DT: 4.5x16 3 lầu Giá: 50 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 264-266 Âu Dương Lân Quận 8 DT: 10x14 1 lầu Giá: 90000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 264-266 Tạ Quang Bửu Quận 8 DT: 10x13 lầu Giá: 90 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 98 Cao Lỗ Quận 8 DT: 6x22 1 lầu Giá: 35 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 264-266 Âu Dương Lân Quận 8 DT: 10x13 0 lầu Giá: 80000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 368 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8.5x11 1 lầu Giá: 100 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 179A Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x15 1 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 560 Phạm Thế Hiển Quận 8 DT: 8x16 5 lầu Giá: 85 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 179A Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x15 0 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 271 KDC Trung Sơn Quận 8 DT: 5x20 2 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số C4/36 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x25 0 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 558-560 Phạm Thế Hiển Quận 8 DT: 8x16 5 lầu Giá: 85000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 697 Phạm Thế Hiển Quận 8 DT: 4x16 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)