CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Quận 9


Topic Replies Activity
Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9 1 April 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 75 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 13x12 lầu Giá: 120 triệu 1 June 4, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 331 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 20x21 0 lầu Giá: 160000000 triệu 1 August 22, 2017
Cho thuê Mặt bằng số 447K Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4.5x20 3 lầu Giá: 35000000 triệu 1 December 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 234 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 3.2x25 3 lầu Giá: 55000000 triệu 1 December 13, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 84-86 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 8x20 0 lầu Giá: 37000000 triệu 1 December 11, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 519 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x20 3 lầu Giá: 80 triệu 1 December 1, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 544A Lê Văn Việt Quận 9 DT: 5.3x22 lầu Giá: 25 triệu 1 November 30, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 519 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x20 3 lầu Giá: 80000000 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 180 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 11x35 2 lầu Giá: 250000000 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 95 Nguyễn Văn Tăng Quận 9 DT: 9x32 lầu Giá: 45 triệu 1 November 29, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 91 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x30 2 lầu Giá: 60000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 91 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x30 2 lầu Giá: 60000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 93 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x30 2 lầu Giá: 60000000 triệu 1 November 28, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 192 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 6x20 0 lầu Giá: 100000000 triệu 1 November 24, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 288c Man Thiện Quận 9 DT: 4.7x26 lầu Giá: 20 triệu 1 November 24, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 75 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 13x14 1 lầu Giá: 120000000 triệu 1 November 23, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 192 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 7.5x40 lầu Giá: 60 triệu 1 November 22, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 9 Chọn Quận 9 DT: 9x9 lầu Giá: 7 triệu 1 November 21, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 66 Đường 11 Quận 9 DT: 7x7 lầu Giá: 8888 triệu 1 November 21, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 159 Dương Đình Hội Quận 9 DT: 12x30 lầu Giá: 50 triệu 1 November 20, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 449 D Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4.5x18 lầu Giá: 40 triệu 1 November 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 40 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 15x18 lầu Giá: 70 triệu 1 November 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 196 Lã Xuân Oai Quận 9 DT: 8x33 0 lầu Giá: 40000000 triệu 1 November 19, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 311 Nguyễn Văn Tăng Quận 9 DT: 11x42 0 lầu Giá: 80000000 triệu 1 November 17, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 351 Ngô Quyền Quận 9 DT: 5.6x16 0 lầu Giá: 40000000 triệu 1 November 14, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 18A1 Tăng Nhơn Phú Quận 9 DT: 10x10 0 lầu Giá: 27000000 triệu 1 November 13, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 111 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 12x20 lầu Giá: 160 triệu 1 November 10, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 814A Nguyễn Duy Trinh Quận 9 DT: 17.3x33 0 lầu Giá: 130000000 triệu 1 November 7, 2018
Cho thuê Mặt bằng số 449 Lê Văn Việt Quận 9 DT: 4x18 3 lầu Giá: 45000000 triệu 1 November 6, 2018