CHO THUÊ MẶT BẰNG CHÍNH CHỦ   Thủ Đức


Cho thuê nhà mặt tiền Quận Thủ Đức (1)
Cho thuê Mặt bằng số 927b Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức DT: 10x20 0 lầu Giá: 44000000 triệu (2)
Cho thuê Mặt bằng số 957-957a Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức DT: 11x24 4 lầu Giá: 90 triệu (2)
Cho thuê nhà mặt tiền số 46 đường 35 Phường Linh Đông Thủ Đức DT: 5.5x20 trệt lầu Giá: 30tr/tháng (3)
Cho thuê Mặt bằng số 202 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 10x30 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 27 Hoàng Diệu Quận Thủ Đức DT: 8x16 0 lầu Giá: 40000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 318 Võ Văn Ngân Quận Thủ Đức DT: 4.5x18 0 lầu Giá: 60000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 163E Đường Số 11 Quận Thủ Đức DT: 4.83x22 3 lầu Giá: 30000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 113 Đặng Văn Bi Quận Thủ Đức DT: 7x12 4 lầu Giá: 65000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 88 Võ Văn Ngân Quận Thủ Đức DT: 4x19 4 lầu Giá: 100 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 188 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 8x20 0 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 136 Hoàng Diệu Quận Thủ Đức DT: 5x22 2 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 88 Võ Văn Ngân Quận Thủ Đức DT: 4x19 4 lầu Giá: 100000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 188 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 8x20 lầu Giá: 55 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 214 Đặng Văn Bi Quận Thủ Đức DT: 8x13.5 1 lầu Giá: 45000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 614 Tô Ngọc Vân Quận Thủ Đức DT: 8x15 0 lầu Giá: 50000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 194 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 8x20 lầu Giá: 55 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 127 Lê Văn Chí Quận Thủ Đức DT: 25x20 0 lầu Giá: 36000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 79-81 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 10x15 1 lầu Giá: 120 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 176A-178 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 8x18 1 lầu Giá: 50 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 79A-81 Hiệp Bình Quận Thủ Đức DT: 10.5x23 1 lầu Giá: 120 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 95 Võ Văn Ngân Quận Thủ Đức DT: 8.5x50 lầu Giá: 300 triệu (1)
Bán Nhà mặt tiền số 402a Quốc Lộ 13 Quận Thủ Đức DT: 5x40 1 lầu Giá: 14000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 139 Tam Hà Quận Thủ Đức DT: 4x18 3 lầu Giá: 43000000 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 148/1 Hoàng Diệu Quận Thủ Đức DT: 10x13 lầu Giá: 90 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 632 A Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức DT: 11x40 lầu Giá: 90 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 148/1 Hoàng Diệu Quận Thủ Đức DT: 10x13 lầu Giá: 90 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 103 Thống Nhất Quận Thủ Đức DT: 5x20 lầu Giá: 50 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 753 Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức DT: 9x25 lầu Giá: 80 triệu (1)
Cho thuê Mặt bằng số 813-815 Kha Vạn Cân Quận Thủ Đức DT: 12x20 0 lầu Giá: 120000000 triệu (1)